Eluslooduse süsteem ja evolutsioon

Ettevalmistus kontrolltööks

 

1.    Mis on liik[A1] ?

 

 

2.    Millega tegeleb süstemaatika[A2] ?

 

 

3.    Nimeta eluslooduse süsteemi põhiüksused[A3] .

 

 

4.    Missugustesse riikidesse jaotatakse elusloodus[A4] ?

 

 

5.    Mis on bioloogiline evolutsioon[A5] ?

 

 

6.    Nimeta 4 taimeriigi hõimkonda[A6] .

 

 

7.    Mis on looduslik valik[A7] ?

 

 

8.    Mida nimetatakse kohastumiseks[A8] ?

 

 

9.    Mille tagajärjel tekivad uued liigid[A9] ?

 

 

10.     Mis põhjustab uute liikide tekke[A10] ?

 

 

 

11.     Mis on ristumisbarjäär[A11] ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [A1]Liik on sarnaste tunnustega isendite rühm, kellel on oma, teistest liikidest erinevad tunnused ja leviala ning kes omavahel ristudes annavad suguvõimelisi järglasi.

 

 [A2]Süstemaatika tegeleb liikide süstematiseerimisega.

 

 [A3]Liik, perekond, sugukond, selts, klass , hõimkond.

 

 [A4]Bakterid, protistid, taimed, seened, loomad

 

 [A5]Maa elusa looduse arengut liikide üksteisest põlvnemise kaudu nimetatakse bioloogiliseks evolutsiooniks.

 

 [A6]Õistaimed, paljasseemnetaimed, sõnajalgtaimed, sammaltaimed

 

 [A7]Loodulik valik on antud keskkonnatingimustega paremini kohastunud liikide ellujäämine.

 

 [A8]Kohastumiseks nimetatakse liigi ellujäämist ja sigimist soodustavaid pärilikke omadusi.

 

 [A9]Uued liigid tekivad looduses loodusliku valiku tulemusena.

 

 [A10]Uute liikide tekkimise põhjustab populatsioonide eraldumine mitmesuguste tõkete tõttu või leviala laienemine isendite väljarände tõttu.

 

 [A11]Ristumisbarjäär on eri liiki kuuluvate isendite  mitteristumine geneetilise sobimatuse tõttu.